Events
11 กรกฏาคม 2020

กดเลือกเพื่อสมัคร
การสมัครให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อการติดต่อและประสานงานในการฝึกอบรม ต่อไป ทั้งนี้ ส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถจะจัดเรียงรายชื่อของผู้สมัครตามลำดับก่อนหลัง เพื่อบรรจุลงในแต่ละรุ่น ของการอบรมฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาการตรวจสภาพรถ ส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถ โทร 099-015-7114
รุ่นที่: ปี พ.ศ. 2563
สถานะ: Already booked
เริ่มวันที่: 01 ตุลาคม 2019
สิ้นสุดวันที่: 30 กันยายน 2020
ปิดรับสมัคร: 30 กันยายน 2020
สถานที่อบรม: ส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Max. Particip.: 1000
การจองที่: 1166
จำนวนรับการอบรม: 0