รายการฝึกอบรม
คำอธิบายการใช้งานใส่ได้ที่นี่
แสดง  ค้นหา: หมวด:
01 ตุลาคม 2019
กดเลือกเพื่อสมัคร
การสมัครให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อการติดต่อและประสานงานในการฝึกอบรม ต่อไป ทั้งนี้ ส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถจะจัดเรียงรายชื่อของผู้สมัครตามลำดับก่อนหลัง เพื่อบรรจุลงในแต่ละรุ่น ของการอบรมฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาการตรวจสภาพรถ ส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถ โทร 099-015-7114
ปิดรับสมัคร: 30 กันยายน 2020
หมวด: การฝึกอบรมการตรวจสภาพรถ - Booked spaces: 1169 - จำนวนรับการอบรม: 0 - Hits: 31845
10000
ไม่เกินกำหนด รอ ไม่สามารถจองที่