รายการฝึกอบรม
คำอธิบายการใช้งานใส่ได้ที่นี่
แสดง  ค้นหา: หมวด:
25 สิงหาคม 2014
กดเลือกเพื่อสมัครฝึกอบรมการตรวจสภาพรถ ***ผู้ที่สมัครแล้วไม่มาอบรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรุ่นต่อไป***
ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ วันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2557 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร(ยื่นในวันลงทะเบียน) 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้ารับการอบรม 2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ไม่เกิน 6 เดือน) 3.สำเนาวุฒิการศึกษา (**สำหรับผู้ที่จะทำบัตรฯ** วุฒิการศึกษาต้องเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง คุณสมบัติของผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ พ.ศ.2555) 4.สำเนาทะเบียนบ้าน 5.เงินลงทะเบียน 1,500 บาท *การแต่งกาย* แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เสื้อคอมีปก รองเท้าหุ้มส้น (ห้ามใส่รองเท้าแตะ) สำหรับบุคคลที่ไม่ได้สมัครผ่านทางระบบจะไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ เนื่องจากรับจำนวนจำกัด
ปิดรับสมัคร: 21 สิงหาคม 2014
หมวด: การฝึกอบรมการตรวจสภาพรถ - Booked spaces: 60 - จำนวนรับการอบรม: 0 - Hits: 902
600
08 กันยายน 2014
กดเลือกเพื่อสมัครฝึกอบรมการตรวจสภาพรถ ***ผู้ที่สมัครแล้วไม่มาอบรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรุ่นต่อไป***
ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ วันที่ 8-12 กันยายน 2557 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร(ยื่นในวันลงทะเบียน) 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้ารับการอบรม 2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ไม่เกิน 6 เดือน) 3.สำเนาวุฒิการศึกษา (**สำหรับผู้ที่จะทำบัตรฯ** วุฒิการศึกษาต้องเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง คุณสมบัติของผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ พ.ศ.2555) 4.สำเนาทะเบียนบ้าน 5.เงินลงทะเบียน 1,500 บาท *การแต่งกาย* แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เสื้อคอมีปก รองเท้าหุ้มส้น (ห้ามใส่รองเท้าแตะ) สำหรับบุคคลที่ไม่ได้สมัครผ่านทางระบบจะไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ เนื่องจากรับจำนวนจำกัด
ปิดรับสมัคร: 28 สิงหาคม 2014
หมวด: การฝึกอบรมการตรวจสภาพรถ - Booked spaces: 60 - จำนวนรับการอบรม: 0 - Hits: 244
600
ไม่เกินกำหนด รอ ไม่สามารถจองที่