รายการฝึกอบรม
คำอธิบายการใช้งานใส่ได้ที่นี่
แสดง  ค้นหา: หมวด:
cancelled (06 พฤษภาคม 2015)
กดเลือกเพื่อสมัคร
การสมัครให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อการติดต่อและประสานงานในการฝึกอบรม ต่อไป ทั้งนี้ ส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถจะจัดเรียงรายชื่อของผู้สมัครตามลำดับก่อนหลังเพื่อบรรจุลงในในแต่ละรุ่น ของการอบรมฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาการตรวจสภาพรถ ส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถ โทร 0 2433 2528, 085-660-7582
ปิดรับสมัคร: 30 ตุลาคม 2015
หมวด: การฝึกอบรมการตรวจสภาพรถ - Booked spaces: 63 - จำนวนรับการอบรม: 99936 - Hits: 3267
999990
ไม่เกินกำหนด รอ ไม่สามารถจองที่