รายการฝึกอบรม
คำอธิบายการใช้งานใส่ได้ที่นี่
แสดง  ค้นหา: หมวด:
17 มีนาคม 2015
กดเลือกเพื่อสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสภาพรถ
ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ วันที่ 20 - 24 เมษายน 2558 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร(ยื่นในวันลงทะเบียน) 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้ารับการอบรม 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน) 3. สำเนาวุฒิการศึกษา (**สำหรับผู้ที่จะทำบัตรฯ** วุฒิการศึกษาต้องเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง คุณสมบัติของผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ พ.ศ.2555) 4. สำเนาทะเบียนบ้าน *การแต่งกาย* แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เสื้อคอมีปก รองเท้าหุ้มส้น (ห้ามใส่รองเท้าแตะ)
ปิดรับสมัคร: 10 เมษายน 2015
หมวด: การฝึกอบรมการตรวจสภาพรถ - Booked spaces: 50 - จำนวนรับการอบรม: 0 - Hits: 1875
500
ไม่เกินกำหนด รอ ไม่สามารถจองที่