รายการฝึกอบรม
คำอธิบายการใช้งานใส่ได้ที่นี่
แสดง  ค้นหา: หมวด:
15 ตุลาคม 2015
กดเลือกเพื่อสมัคร
การสมัครให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อการติดต่อและประสานงานในการฝึกอบรม ต่อไป ทั้งนี้ ส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถจะจัดเรียงรายชื่อของผู้สมัครตามลำดับก่อนหลังเพื่อบรรจุลงในในแต่ละรุ่น ของการอบรมฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาการตรวจสภาพรถ ส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถ โทร 099-015-7114 หมายเหตุ: ผู้สมัครเข้าอบรมที่ค้างบัญชีจำนวน 32 คน จะยกไปอบรมในรุ่นแรก ปีงบประมาณ 2559 (พ.ย. 2558 ถึง ก.ย. 2559)
ปิดรับสมัคร: 01 ตุลาคม 2016
หมวด: การฝึกอบรมการตรวจสภาพรถ - Booked spaces: 331 - จำนวนรับการอบรม: 99668 - Hits: 5476
999990
ไม่เกินกำหนด รอ ไม่สามารถจองที่