รายการฝึกอบรม
คำอธิบายการใช้งานใส่ได้ที่นี่
แสดง  ค้นหา: หมวด:
25 กันยายน 2017
กดเลือกเพื่อสมัคร
การสมัครให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อการติดต่อและประสานงานในการฝึกอบรม ต่อไป ทั้งนี้ ส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถจะจัดเรียงรายชื่อของผู้สมัครตามลำดับก่อนหลัง เพื่อบรรจุลงในแต่ละรุ่น ของการอบรมฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาการตรวจสภาพรถ ส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถ โทร 099-015-7114
ปิดรับสมัคร: 31 ตุลาคม 2018
หมวด: การฝึกอบรมการตรวจสภาพรถ - Booked spaces: 797 - จำนวนรับการอบรม: 203 - Hits: 15255
1000
0
ไม่เกินกำหนด รอ ไม่สามารถจองที่