รายการฝึกอบรม
คำอธิบายการใช้งานใส่ได้ที่นี่
แสดง  ค้นหา: หมวด:
15 ตุลาคม 2015
กดเลือกเพื่อสมัคร
การสมัครให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อการติดต่อและประสานงานในการฝึกอบรม ต่อไป ทั้งนี้ ส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถจะจัดเรียงรายชื่อของผู้สมัครตามลำดับก่อนหลังเพื่อบรรจุลงในในแต่ละรุ่น ของการอบรมฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาการตรวจสภาพรถ ส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถ โทร 099-015-7114
ปิดรับสมัคร: 01 ตุลาคม 2016
หมวด: การฝึกอบรมการตรวจสภาพรถ - Booked spaces: 312 - จำนวนรับการอบรม: 99687 - Hits: 6977
999990
ไม่เกินกำหนด รอ ไม่สามารถจองที่